Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

POSEBNE PUBLIKACIJE

 

353. MUNJIZA M. (1974): Incidencija i prevalencija afektivnih psihoza u Beogradu od 1966 do 1971. godine, Magistarski rad, Beograd 1974, IV–131.

 

 

 

354. MUNJIZA M. (1980): Neka socijalno-psihijatrijska obeležja afektivnih psihoza u Beogradu, Doktorska disertacija, Beograd 1980, V–158 + 16 + XXVIII

 

 

 

355. MUNJIZA M. (2009): Uovod u socijalnu psihologiju i socijalnu psihijatriji, Skripta za Akademsku specijalizaciju iz psihosocijalne rehabilitacije Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2009

 

 

 

356. MUNJIZA M. (2009):  Važniji poremećaji i simptomi u kliničkoj psihopatologiji, Skripta za Akademsku specijalizaciju iz psihosocijalne rehabilitacije Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2009