Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

STRUČNI I NAUČNI PROJEKTI

357. „Stanje i aktuelni problemi organizacije psihijatrijske službe u Srbiji 1972–1973“, Skupština SR Srbije, Zavod za mentalno zdravlje, Beograd,

Rukovodilac: prof dr Slavka Morić-Petrović

 

358. „Uticaj činilaca okoline na fizičko i mentalno zdravlje stanovništva u centralnoj gradskoj zoni Beograda 1972–1974. godina“, Zavod za planiranje i izgradnju grada Beograda, Skupština grada Beograda, Zavod za mentalno zdravlje, Gradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd

Rukovodilac: doc dr Predrag Kaličanin

 

359. „Ispitivanje stavova prema duševnim bolestima 1982–1984. godine“, Republička zajednica za nauku Srbije, Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Rukovodilac: prof. dr Milan Popović (učešće u prvoj fazi: koncipiranje metodologije i kontakti sa spoljnim saradnicima sa Instituta za psihijatriju u Londonu)

 

360. „Uticaj naslednih činilaca na javljanje i tok shizofrenije 1985-1989. godine“. Republička zajednica za nauku Srbije.

Rukovodilac: prof dr Slavka Morić-Petrović (učešće u prvoj fazi: koncipiranje metodologije i formiranje  uzorka),

 

361. „Multicentrična studija ’nominfensina‛ (Cobefrina) u lečenju depresije“, Beograd 1984–1985. godine, „Hoechst“, Nemačka, "Jugohemija" (direkcija farmacije), Beograd

Koordinator: asist. dr sc. Marko Munjiza

 

362. „Otvoreno multicenrično ispitivanje buspinola u lečenju nepsihotičnih poremećaja“, 1989. godine "Zdravlje", Leskovac i Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Rukovodilac: doc dr Marko Munjiza

 

363. „Klinička efikasnost i podnošljivost pentoksifilina u preventivnom tretmanu demencije vaskularnog tipa“, multicentrična studija Beograd–Sarajevo, 1989. godine „Hoechst“, Nemačka, i „Jugohemija“ (direkcija farmacije),  Beograd.

Koordinator: prof dr Slobodan Loga

 

364. „Međunarodna studija o benzodiazepinima“―jugoslovenski deo studije, 1989-1990, SZO Ženeva i jugoslovenski centri: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Split, Skoplje, Novi Sad, Osijek, Niš,

Koordinator za Jugoslaviju: prof.  dr Slobodan Loga

Koordinatori za Beograd: doc. dr Miroslava Jašović-Gašić i doc. dr Marko Munjiza

 

365. „Catanamnestic study of depressive disorder“ (Course of outcome of different subcategories), 1989–1990. godine, Collaborative centre for research and training in mental health WHO, Ženeva.

Munjiza M. et. al.

 

366. „Influence of meteorological factors on affective disorders and suicidal behaviour“, SZO Ženeva i jugoslovenski centri: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Split, Skoplje, Novi Sad, Osijek, Niš.

Koordinator za Jugoslaviju: prof. dr Slobodan Loga

Koordinator za Beograd: doc. dr Marko Munjiza

 

367. „Family as care-provider of demented elderlies“, SZO Geneva i jugoslovenski centri: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Split, Skoplje, Novi Sad, Osijek, Niš,

Koordinator za Jugoslaviju: prof. dr Slobodan Loga

Koordinator za Beograd: doc. dr Marko Munjiza i prof. dr D. Petrović

 

368. "Relationship of chronical exposure to mental stress and development of coronary artery disease",  SZO Ženeva i jugoslovenski centri: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Split, Skoplje, Novi Sad, Osijek, Niš.

Koordinator za Jugoslaviju: prof.  dr Slobodan Loga

Koordinator za Beograd: doc. dr M. Munjiza, dr D. Plečaš, dr G.  Ristić-Mirić.

 

369. „Psychosocial aspects of work with video display units: possible role in adversee reproductive outcome“, SZO Ženeva i jugoslovenski centri: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Split, Skoplje, Novi Sad, Osijek, Niš.

Koordinator za Jugoslaviju: prof.  dr Slobodan Loga

Koordinator za Beograd: doc. dr M. Munjiza,  dr D. Plečaš,  dr G. Ristić-Mirić

 

370. „Istraživanje prevalencije i efikasnosti preventivnih programa kod sindroma zavisnosti od alkohola 1990–1992. godine“, Medicinski fakultet Sarajevo, Fond za naučni rad BiH, Sarajevo.

Rukovodilac: prof. dr Slobodan Loga

 

371. „Komparativna studija buspinol vs. diazepam“, 1989, „Zdravlje“ Leskovac.

Rukovodialc: doc. dr Marko Munjiza

 

372. „Komparativna studija sertaline vs. fluoxetine u vanbolničkom lečenju depresija“, 1996. godine, "Pfizer" SAD, "Interexport" (odeljenje zastupstva), Beograd

Rukovodilac: prof. dr Marko Munjiza

 

373. „Afektivni poremećaji―korelacija etiopatogenetskih i kliničkih faktora i psihofarmakoterapija“, 1996, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1996–2000, Saradnik u projektu prof. dr Marko Munjza

Rukovodilac: Prof. dr Ivana Timotijević (13M04/11)

 

X Kliničko-ekspertska mišljeja za lekove za Komisiju za registraciju lekova Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije Beograd, Agenciju za lekove Srbije i Republičku koisiju za stavljanje lekova u promet na pozitivnu listu Srbije

 

374. MUNJIZA M. (1995): Seroquel® (quatiapine fumarate), „Zenaka” Velika Britanija, predstavništo za SR Jugoslaviju  

        i  Komisija za registraciju lekova Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije,

 Beograd, 1-17,

 

375. MUNJIZA M.(1998):Kliničko-epsertsko mišljenje za Efectin® (venlafaxin hydrochlorid), Komisija za registraciju

        lekova  Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije Beograd, 1998,1-12,

 

376. MUNJIZA M.(1998):Kliničko-ekpertsko mišljenje za diazepin® (diazepin), Jugoremedija, Zrenjanin i Komisija za

         registraciju  lekova Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije, Beograd, 1998,1-11,

 

377. MUNJIZA M.(1998):Pentovit®, Voronjezfarm Vremja, PP Veko Beograd, Komisija za registraciju lekova

        Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije, Beograd, 1998, 1-10,

378. MUNJIZA M (1998): Dopunsko kliničko-ekspertsko mišljenje za proširenje indikacija za lek Efexor® (venlafaxine)

        i Komisija za registraciju lekova Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije, Beograd,

        1998, 1-12,

 

379. MUNJIZA M. 1998): Kliničko-ekspertsko mišljenje za lek Seroxat® (paroxetine hydrochlorid), SmithKline

        Boecham Pharamaceuticals, zastupstvo Pharamadeus Co, Beograd i Komisija za registraciju lekova Saveznog

        ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije, Beograd, 1998, 1-34,

 

380. MUNJIZA M. (1998): Amynalon® (aminobuterna kiselina), PP Veko, Beograd i Komisija za registraciju lekova

        Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije, Beograd, 1-8,

 

381. Martinoviž Ž i Munjiza M.: 1999): Kliničko-ekspertsko mišljenje za lek Nisuron® (vigabatrin), Komisija za

        registraciju lekova Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije, Beograd, 1999, 1- 34,

 

382. Martinović Ž i Munjiza M. (1999) : . Kliničko-ekspertsko mišljenje za lek Mirapexin® (pramipeksol), Komisija za

        registraciju lekova Saveznog ministrstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije, Beograd, 1999, 1-29,

 

383. MUNJIZA M.(1989) Recenzija rukopisa za lek Busponol®, Zdravlje, Leskovac, 1989 1-2,

 

384. MUNJIZA M.(1998): Xanax® (alprazolam), Republička komisija za stavljanje lekova u promet na pozitvnu listu

        Srbije, Beograd, 1998, 1-7,

 

385. MUNJIZA M. (1997): Fevarin® (fluoxamin) Republička komisija za stavljanje lekova u promet na pozitvnu listu

        Srbije, Beograd, 1997, 1-3,

 

386. MUNJIZA M.(1998): Piaracetam® (pirolidin acetamide), Fran laboratories s.a Atina Gračka Republička komisija za

         stavljanje lekova u promet na pozitvnu listu Srbije, Beograd, 1998, 1-5,

 

387. MUNJIZA M.(1998): Betaserc® (betahistin hidrohlorid), Republička komisija za stavljanje lekova u promet na

        pozitvnu listu Srbije, Beograd, 1998, 1-4,

 

388. MUNJIZA M. (1998): Neurontin® (gaabapeptin), Republička komisija za stavljanje lekova u promet na pozitvnu

         listu Srbije, Beograd, 1998, 1-3,

 

389. MUNJIZA M.(1998): Rspolet® (risperidon), Republička komisija za stavljanje lekova u promet na pozitvnu listu

         Srbije, Beograd, 1998, 1- 6,

 

390.  MUNJIZA M. (2003): Kliničko-ekspertsko mišljenje  za lek  EFECTIN (CR) ®/venlafaxin/ za obnovu registracije i

         dopunu indikacija, Agencija za lekove Srbije, Beograd, 1 – 14,

 

391. MUNJIZA M.(2006): Procena kliničke i administrativne medicinske dokumentacije za leka, preparata BILOBIL®,

        Agencija za lekove Srbije, Beograd, 2006,

 

392.  MUNJIZA M. (2006): Izveštaj o proceni kliničke i administrativne medicinske dokumentacije/ za registraciju za

         stavljanje u promet preparata PERSEN® forte kapsule

 

393. MUNJIZA M. (2007):Procena kliničke dokumentacije za lek Ekstrakt korena valerijane-Cefasan®, Agencija za

        lekove, Beograd, 1-42,

 

394.  MUNJIZA M. (2006); Tolvon® (mianserin), Vodić za svakodnevnu upotrebu, Organon,

         Beograd, 2006.

 

395. MUNJIZA M.(2006): Procena kliničko medicinske i administrativne dokumentacije za lek Naltrekson REVIA®,

         Beograd, 5. Juna 2006.godine

 

396. MUNJIZA M.(2006): Izveštaj o proceni kliničke i administrativne medicinske dokumentacije/ registracija za

        stavljanje u promet leka Naltrekson hidrohlorid-a REVIA®, 2006,

 

397. Munjiza M.(2007):Procena kliničke i administrativne medicinske dokumentacije za obnovu registracije i dopunu

        indikacija i stavljanje u promet leka EFECTIN ER®, Agencija za lekove Srbije, Beograd, 2007,

 

398. MUNJIZA M.(2007): Izveštaj o proceni kliničke i administrativne medicinske dokumentacije za registracija i

        stavljanje u promet leka Metadon Alkaloid®,

 

399. MUNJIZA M. (2007): Izveštaj o proceni kliničke dokumentacije za odobrenje i vračanje ranije odobrene indikacije

        za socijalne anksiozne poremećaje  za lek Efectin CR®, 2007.