Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

Afektivne psihoze u urbanoj sredini

 

MUNJIZA M. (1982): Afektivne psihoze u urbanoj sredini. Savremena administracija, Beograd, XVI. 181. 1982.