Afektivne psihoze u urbanoj sredini III

MUNJIZA M. (1991): Afektivne psihoze u urbanoj sredini, III dopunjeno izdanje sa predgovorom Prof Normana Sartoriusa, GIO „Kultura“ , Beograd, XXIV 262.