Akutne i hronične psihoze u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti

MUNJIZA M. (2005) :Akutne i hronične psihoze u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Elit–Medica, Beograd,