Osnovi kliničke psihopatologije za zdravstvene radnike

MUNJIZA M. (2008): Osnovi kliničke psihopatologije za zdravstvene radnike, Panevropski univerzitet  „Aperion“, Banja Luka, 1-448