Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

 • Promocija knjige

  PSIHOPATOLOGIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA 09.09.2014.

 • Prof Marko Munjiza

  Profesor Marko Munjiza U Institutu za mentalno zdravlje

 • Prof Marko Munjiza

  Sa ispracaja u penziju u Insitutu za mentalno zdravlje

 • Prof Marko Munjiza

  Sa dodele nagrade grada Beograda 2009.

 • Prof Marko Munjiza

  Sa promocije knjige

 • Prof Marko Munjiza

  Sa promocije knjige

Prikaz # 
BIOGRAFIJA
Kontakt
Društvena priznanja
UVODNA REČ

AKTUELNO

APRIL 2016.

OBJAVLJENA KNJIGA MITOVI, LEGENDE I PRAZNOVERJA KOD SRBA!

Knjiga je u elektronskom obliku i moze da se skine sa sajta munjza.com

 

1. U izdanju Služenog glasnika objvljne su dve knjige  i  to:  Istorijski  razvoj psihijatrije 2011. i Psihopatologija svakodnenog života 2014. Knjige su rasprodate.

2. U  pripremi  je  nova  knjiga  Uvod  u  socijalnu  psihijatriju – Teorija  i  praksa  (psihosocijalni pristup psihijatrijskom pacijentu) koja će biti u elektronskom izdanju i dostupna na ovom sajtu

3. Redovni profesor  psihijatrije  na Medicinskom  fakultetu univerziteta  u Beogradu  od  1997. godine

4. Profesor Uvoda u socijalnu psihologiju i psihijatriju na akademskoj specijalizaciji iz Socijalne rehabilitacije  na  Fakultetu  političkih  nauka  Univerzizeta  u  Beogradu  od  2000  do  2008. godine

5. Profesor  Zdravstve  nege  u  psihijatriji  i Nege  u  gerijatriji na  Fakultetu  zdravtvne  njege na Panevropskom univerzitetu Aperion Banja Luka od 2007. do 2010. godine

6. Supervizor u Dnevnoj bolnici Psihijatrijske bolnice „Kovin“ u Kovinu od 2005 i dalje

7. Konsultant u domu zdravlja Dr Ristić“ u Beogradu od 2008 do 2014. godine

Nagrada

Nagrada grada Beograda za medicinu 2009 godine

Detaljnije

Iz Galerije fotografija