Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

 • Promocija knjige

  PSIHOPATOLOGIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA 09.09.2014.

 • Prof Marko Munjiza

  Profesor Marko Munjiza U Institutu za mentalno zdravlje

 • Prof Marko Munjiza

  Sa ispracaja u penziju u Insitutu za mentalno zdravlje

 • Prof Marko Munjiza

  Sa dodele nagrade grada Beograda 2009.

 • Prof Marko Munjiza

  Sa promocije knjige

 • Prof Marko Munjiza

  Sa promocije knjige

UVODNA REČ

Rođen sam 22. aprila 1943. godine u Ljubitovici kod Trogira. Otišao sam od kuće 1958. godine u 15. godini, kada sam krenuo u grad da na dalje školovanje. Svoje prve tekstove objavljivao sam u „Malim novinama” đačkom listu iz Sarajeva.
U Splitu sam dočekao punoletstvo. U ovom gradu sam završio jednogodišnju školu života, Školu rukovanja filmskom kamerom i dvogodišnju političku školu u omladinskoj organizaciji. To je vreme mog intenzivijeg angažovanja u društvenim organizacijama koj su okupljale mlade.

Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu februara 1970. godine. Kao student više puta nagrađivan sam nagradama univerziteta. Karijeru psihijatra proveo sam u prestižnom Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu sam profesor psihijatrije. Sada sam profesor na panevropskom „Aperion“ univerzitetu u Banjoj Luci. Bio sam mentor brojnim kolegama na magisterijumima i doktoratima. Ispitao sam veliki broj studenata medicine i dvesta specijalizanata. Držao sam predavanja po pozivu na više fakulteta u zemlji i inostranstvu. Pored kliničke bavio sam se socijalnom psihijatrijom, sciologijom i epidemiologijom mentalnih poremećaja, psihofarmakologijom i grupnom terapijom. Od oko 300 bibliografskih jedinica, 49 je stručnih i naučnih radova, više poglavlja u  knjigama i udženicima, imam 12 knjiga. Radovi su mi citirani kod nas i u svetu. Objavljivao sam tekstove u brojnim magazinima i revijama kao što su „Gledišta“, „Bazar“, „Zbornik za društvene nauke“ i drugima. Sa stručnim prilozima nastupa sam na radiju i televiziji.
Usavršavao sam se na svim vodećim klinikama iz bivše Jugoslavije, u London i Oksfordu. Od objavljenih knjiga izdvajam: „Afektivne psihoze u urbanoj sredini“ sa tri izdanja (1982, 1984 i 199l), „Prvi intervju u kliničkoj praksi“ (2007), „Uvod u kliničku psihopatologiju“ (2008), „Psihijatrija na pragu 21 veka“ (2008). Recenzent sam većeg broja monografija i stručnih knjiga. Član sam više uglednih stručnih udruženja u svetu i kod nas. Za javni, stručni i naučni rad dobio sam više priznanja.

AKTUELNO

APRIL 2016.

OBJAVLJENA KNJIGA MITOVI, LEGENDE I PRAZNOVERJA KOD SRBA!

Knjiga je u elektronskom obliku i moze da se skine sa sajta munjza.com

 

1. U izdanju Služenog glasnika objvljne su dve knjige  i  to:  Istorijski  razvoj psihijatrije 2011. i Psihopatologija svakodnenog života 2014. Knjige su rasprodate.

2. U  pripremi  je  nova  knjiga  Uvod  u  socijalnu  psihijatriju – Teorija  i  praksa  (psihosocijalni pristup psihijatrijskom pacijentu) koja će biti u elektronskom izdanju i dostupna na ovom sajtu

3. Redovni profesor  psihijatrije  na Medicinskom  fakultetu univerziteta  u Beogradu  od  1997. godine

4. Profesor Uvoda u socijalnu psihologiju i psihijatriju na akademskoj specijalizaciji iz Socijalne rehabilitacije  na  Fakultetu  političkih  nauka  Univerzizeta  u  Beogradu  od  2000  do  2008. godine

5. Profesor  Zdravstve  nege  u  psihijatriji  i Nege  u  gerijatriji na  Fakultetu  zdravtvne  njege na Panevropskom univerzitetu Aperion Banja Luka od 2007. do 2010. godine

6. Supervizor u Dnevnoj bolnici Psihijatrijske bolnice „Kovin“ u Kovinu od 2005 i dalje

7. Konsultant u domu zdravlja Dr Ristić“ u Beogradu od 2008 do 2014. godine

Nagrada

Nagrada grada Beograda za medicinu 2009 godine

Detaljnije

Iz Galerije fotografija